top of page

La Sanació Prànica  o Pranic Healing® és una teràpia que treballa amb l'energia vital o prana.

En la teràpia s'explora l'estat del cos energètic (o aura) de la persona sense tocar-la, i es poden percebre els desequilibris energètics. Aquests desequilibris se solen reflectir en el cos físic com a malalties o afeccions, ja que el cos energètic és el motlle del cos físic.

 

Igualment passa amb els desajustos emocionals, psicològics o espirituals; aquests desequilibris apareixen reflectits en el cos energètic del pacient i, des d'allà, podem treballar-los sense subministrar medicaments. 

 

La Sanació Prànica és una ciència i un art que va desenvolupar Master Choa Kok Sui. Es distingeix d'altres tècniques perquè explora, neteja l'energia malalta i, després, energitza amb diferents tipus d'energia, segons s'escaigui en cada cas.

 

És una tècnica que s'enfoca a ajudar el cos a sanar-se per si mateix. No pretén substituir la medicina tradicional, sinó complementar-la. 

bottom of page